Alexandru Iorga


Unul dintre produsele culinare specifice preparate în această zonă este pastrama de oaie și este strâns legat de practicarea oieritului ca ocupație tradițională de bază. Pastrama se prepară din carne de oaie sau din carne de miel: „În fiecare an trebuie să scoți oile bătrâne și alea se fac pastramă. Acu’ se face și din alea tinere…”, explică Miron Zecheru, cioban din Sohodol.

Alții preferă să folosească mai degrabă carne de miel pentru că este mai tânără și mai fragedă, oferind un gust și o savoare superioare. Carnea de oaie, dacă „e mai bătrână oleacă, știi, mai scârțâie prin dinți”, povestește Gheorghe Gârțu din Moieciu de Sus.

Operațiile specifice preparării acestui produs tradițional sunt descrise detaliat în cele ce urmează: „Se taie oaia, miel, tai mielul – eu tai miei. Face și de oaie, sigur, dar e mai bătrână oleacă, știi, mai scârțâie prin dinți. Îl tai, îl belești, îi dai pielea jos, mațe, tot, îl lași să se răcească, că dacă nu lași să se răcească, iei oasele greu, se desfac greu oasele. Se răcește complet și pe urmă îl pui pe masă și începi să-l desfaci. Începi de pe o parte, îl tai un pic pe șira spinării, cu toporișca, cu ceva, ca să se poată desface frumos, știi. Și pe urmă începi și desfaci. Cu un cuțitaș ascuțit bine, cu vârf ascuțit, începi și-i scoți oasele. Pe urmă o întinzi frumos și-i dai condimente. Îi dai cimbru, un pic de boia, un pic de piper, sare, usturoi, o împachetezi frumos, o bagi într-un vas și o lași la macerat vreo două zile, două nopți. Să-și ia condimentele alea, să își tragă… Și pe urmă e gata. Se mai face și… o lași să se scurgă un pic, la zvântat, și-i dai un pic de fum. […] Cam de esență tare, cam de fag, de fag. Să-i dea un pic și culoarea, dar îi dă și un gust la pastramă. […] De ce se spune că se face pastramă, se păstrămește? Că îi scoate oasele. De aia se spune că e pastramă. Fără oase, fără os. Da. Are os, nu o mai numești pastramă”. (Gheorghe Gârțu, Moieciu de Sus)

Pastrama este un produs foarte apreciat de brăneni și foarte căutat de turiști, comercializarea sa fiind o sursă de venit importantă pentru localnicii care o prepară în gospodărie.

 


One of the specific culinary products prepared in this area is the sheep smoked-dried salt meat and it is closely related to the practice of sheep breeding as a traditional basic occupation. The smoked-dried salt meat is prepared of sheep or lamb meat: “Every year you have to take out the old sheep and from these pastrama is made. This is also done with meat from those young…”, explains Miron Zecheru, a shepard from Sohodol.

Others rather prefer to use lamb because it is younger and tender, offering a superior taste and flavor. Sheep meat, if “she is a little bit older, you know, she squeaks through your teeth”, says Gheorghe Gârţu from Moieciu de Sus. Specific operations for the preparation of this traditional food are described in detail below: “You cut the sheep, the lamb, cut the lamb – I cut lambs. It is made of sheep too, of course, but if she is a little bit older, you know, it squeaks through your teeth. You cut him off, you bleed him, you take off his skin, his guts, you let it cool, because if you do not let it cool down, it is hard to take off the bones, it’s hard to get take them off. Cool it completely and then put it on the table and start to unpack it. You begin on one side, you cut it a little on his spine, with an ax, with something so you can unfold it nice, you know. And then you start and unfold. With a sharp, sharp-pointed knife, start and take out his bones. Then you spread it nicely and give it spices. You give it thyme, a little bit of paprika, a little pepper, salt, garlic, pack it nicely, put it in a bowl and let it macerate for two days, two nights. To take those spices, to absorb them… And then it’s ready. It is done and… you let it drain a little, let it to wind, and give it a little smoke. […] Kind of hard essence, beech, beech wood. Gives it a little color, but also it gives it a certain taste to pastrama. […] Why is it said that it is made pastramă? That you get its bones off. That’s why it’s said that it is made pastramă. No bones, no bone. Yes. It has bone, you do not call it pastramă“. (Gheorghe Gârţu, Moieciu de Sus)

Pastrama is a very popular food very appreciated by Brăneni and highly sought after by tourists, its commercialization being an important source of income for the locals who prepare it in their households.

Film de Roxana Cuciumeanu / Editare video Ciprian Cimpoi